Lovlig forsvarsspray | Bodyguard Sikkerhetsprodukter

Pepparspray - historia

|1/02, 2020

Pepparspray - historia

Historia

Vem skulle kunna tro för 50 år sedan att en så vanlig ingrediens som chili peppar som vi använder frekvent i matlagning för att göra maträtten lite hetare och kryddigare, skulle en dag användas som ett vapen?

I gamla Kina för tusentals år sedan så använde Kineserna mald cayenne peppar, en av de hetaste kryddorna i världen, i en liten säck som de kastade på sina motståndare. Även Japanska Ninjor använde mald peppar mot sina motståndare. Under Japans Tukagawa (Edo) imperium mellan 1603 och 1868 så använde polisen vad som kallades "metsubishi", en box som kunde blåsa stark peppar rakt i ögonen på kriminella och slavar som en form av tortyr, men man använde även peppar för att behandla sår.

Detta var början på vad som idag kallas kemisk krigsföring. Från primitiva varianter till komplexa. Senapsgas, en oljig flyktig gas har länge används inom kemisk krigsföring som ett gasformigt blåsmedel. Tårgas a.k.a. CN gas skapades först i Tyskland 1870, i första världskriget användes CN gas mot tyskarna. Därefter uppfanns CS på 1950-talet, som fick namnet efter de två vetenskapsmännen som skapade det, Corson och Stoughton, Orthochlorobenzamalononitrile är den oförkortade korrekta benämningen. Precis som CN så är CS ett vitt kristalliserat pulver som värms och exploderar som gas.

Först runt 1980 började man använda peppar för att tillverka den moderna versionen av pepparspray, "oleoresin of capsicum" (OC spray), som började användas inom USAs postverksamhet av de anställda för att skydda sig mot hundar, björnar och andra djur som kunde utgöra en fara när posten skulle levereras.

År 1991 började pepparspray (OC) användas även som ett icke-dödligt vapen inom USAs brottsbekämpande myndigheter då sprayen kunde oskadliggöra i princip vem som helst. Fler än 3000 anställda lokala poliser fick nu använda pepparspray i sin arsenal. I Sverige började Polisen använda pepparspray 2004, kostnaderna för att införa pepparspray i polisernas grundutrustning uppgår till omkring tio miljoner kronor, utbildningsinsatserna oräknade. De poliser som använt sprayen uppger att de känner sig tryggare. Motståndet har uteblivit hos personer som blivit sprayade.

1999 kom en modern variant av CN tillsammans med pepparspray, som användes av Poliskåren i Seattle, USA under de stora WTO (World Trade Organization) protesterna.

När det kommer till civilt användande så är inte alla tillverkare och typer av pepparspray tillåtet. Det finns stater i USA och många länder som förbjuder användandet av peppar i sprayform. Det är t.ex. förbjudet för privatpersoner att använda i de flesta länder i Europa. Endast ett fåtal länder tillåter traditionell OC-spray såsom Tyskland, Spanien och Polen, med en åldersgräns, medan det är förbjudet i Sverige, Norge, Finland och många andra länder. I vissa länder såsom Sverige finns det däremot lagliga alternativ till pepparspray som går under benämningen laglig försvarsspray (självförsvarsspray), där man istället för peppar använder andra ämnen och ofta även en färg som märker förövaren. Bodyguard Säkerhetsprodukter har tillverkat laglig försvarsspray i Sverige sedan 1996.

För civilt försvar har pepparspray visat sig fungera utmärkt. När det sprayas i angriparens ansikte uppstår intensiv smärta i upp till 45 minuter, med svullna och brännande ögon. Pepparspray eller OC-spray finns i olika styrkor och graderas med ett mått vid namn Scoville skapat av professor Wilbur Scoville (1865-1942).

I USA finns det två typer av pepparspray som kan användas av civila, CS (orthochlorobenzalmalononitrile) samt CN (chloroacetophenone). Det finns en tredje typ kallad CR men den har ännu inte blivit rekommenderad för civilt användande. Det fjärde alternativet är den vanliga pepparsprayen som har tillverkats av extrakt från chilipeppar för att få fram oleoresin capsicum. Processen ser till att huvudingrediensen, som skapar irritationen i ögonen kommer från chili. OC eller oleoresin capsicum är olöslig i vatten och används normalt i en aerosol med drivgas.

Trots att pepparspray anses vara ett icke-dödligt vapen så har dödsfall ändå inträffat. Sedan början av 90-talet har över 100 människor i USA dött efter att ha utsatts för pepparspray av Polis. I kombination med fasthållning har det lett till kvävning eller hjärtstillestånd. I vissa fall kan astma eller andra sjukdommar ha varit en bidragande orsak.

Pepparspray i Sverige

Pepparspray används av Polisen i Sverige sedan 2004, men faller under vapenlagen och är därför olaglig att inneha och använda som privatperson. Det är pepparextraktet från chilli-peppar (Oleoresin Capsicum) i sprayen som gör den olaglig. Dock finns det bra alternativ i Sverige till pepparspray som istället innehåller en form av alkohol och/eller mentol. Dessa sprayer säljer vi här på Bodyguard.nu, de är helt licensfria och godkända av Rikspolisstyrelsen/SKL. 

Har du fått tag på en pepparspray eller blir erbjuden att köpa en så är det något vi starkt avråder från att köpa eller använda. Blir du ertappad med att inneha en pepparspray räknas det som brott mot vapenlagen och kan innebära höga bötesbelopp, blir du ertappad av att använda den blir påföljderna större och kan räknas som grov misshandel. Har du licens för vapen som jägare förlorar du alla licenser (och framtida möjligheter till vapenlicens) om du skulle bli straffad för innehav av olaglig pepparspray.

"Enligt 1 kap. 3 § e) vapenlagen (1996:67) omfattas tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar, till exempel pepparspray, av vapenlagen. Det fordras alltså polismyndighetens tillstånd att få ha sådana anordningar. Att föra in dem i landet kräver införseltillstånd, som också ges av polismyndighet. Tillståndsgivningen är mycket restriktiv."

Vi rekommenderar istället självförsvarsspray.